• 872609003
  • info@severaladvice.com
  • C / Doctor Clos, 56 Peralada (Girona)

Política de privacitat

  1. Política de privacitat

1. INFORMACIÓ AL USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

DIVERSOS CONSELLS, S. L. és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que
aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (EU) 2016/679, de 27 d'Abril
(RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de Desembre (LOPDGDD).

Perquè tractem les teves dades personals?

Per mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per fer el tractament són:
– Remesa de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol
altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti efectuar comunicacions comercials. Aquestes
comunicacions s’han de fer per mitjà del RESPONSABLE i estan relacionades amb els seus productes i serveis, O
o amb els seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest
cas, els tercers no tindran mai accés a les dades personals.
– Efectuar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
– Tramitar encàrrecs de peticions, sol·licituds, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que faci
l’USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del
RESPONSABLE.
– Enviar el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions en la nostra activitat.

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la següent manera:
– Amb el consentiment de l’USUARI: enviament de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
– Per interès legítim del RESPONSABLE: efectuar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar
encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l'USUARI.

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions
legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat
adequades per garantir l’anonimització de les dades o la seva destrucció total.

 

A qui facilitem les teves dades personals?
No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al desenvolupament i
execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb
els quals el RESPONSABLE ha formalitzat els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits
per la normativa vigent de privacitat.

Quins són els teus drets?

Els drets que té l’USUARI són:
Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu
tractament.
Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que l'
tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:
DIVERSOS CONSELLS, S. L.. C / DOCTOR CLOS, 56 – 17491 PERALADA (Girona). Correu electrònic: luisgarcia@severaladvice.com

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI
Els USUARIS, per mitjà de les caselles corresponents i la introducció de dades en els camps, marcats
amb l’asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expresament i de
manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a l’atenció de la seva petició, per part del prestador, i que per tant
la inclusió de les dades en els camps restants és voluntària. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al
RESPONSABLE són verídiques i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.
El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són
necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es
garanteix que la informació i serveis facilitats s’ajustin completament a les seves necessitats.
3. MESURES DE SEGURETAT
Que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE
està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals
de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 de l'GDPR, per els
quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i
limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.
El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les
mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els
ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.
Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de SEVERAL
CONSELL, S. L.. C / DOCTOR CLOS, 56 – 17491 PERALADA (Girona). Correu electrònic: luisgarcia@severaladvice.com

Publicació automàtica de xarxes socials Impulsat per : XYZScripts.com